Mantenimiento Industrial

Estacions Depuradores.

Depuradores: EDAR, EBAR, EDARI, ETAP…

Realitzem el manteniment integral de les estacions de depuració d’aigua de les adjudicatàries de les estacions EDAR a tot Catalunya. Tenim equips d’acció realitzant piping, fent adaptacions, noves construccions metàl·liques, equips auxiliars, adaptacions …